Loading...

REISKOSTENDECLARATIE

Leden, rijdende ouders en verzorgers die zijn ingedeeld om te rijden, hebben de mogelijkheid om het aantal kilometers te declareren voor een reiskostenvergoeding. De vergoeding bedraagt € 0,14 per km, waarbij de eerste 100 km vrij zijn.

INDIENEN VAN EEN DECLARATIE

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is het nodig het onderstaande formulier in te vullen. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de penningmeester.

Rekenvoorbeeld:
Speler A rijdt naar Wageningen. De reis is 187 km.
De berekening zal als volgt zijn: (( 187km x 2 ) – 100km ) x €0,14 = €38,36