Loading...

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.nic-korfbal.nl

Inleiding 

Dit zijn de privacy voorwaarden van GKV Nic., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40024471. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door GKV Nic. door middel van het contactformulier en de verwerkingen via onze website nic-korfbal.nl.

GKV Nic. respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor GKV Nic. het uitgangspunt bij al haar activiteiten. GKV Nic. zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens 

GKV Nic. zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor factureren, offreren en andersoortige project gerelateerde communicatie, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten. 

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens 

GKV Nic. heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: 

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak 
  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanvragen van een nieuwsbrief of door het contactformulier op de website in te vullen. 

Persoonsgegevens 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer 

Verzameling van persoonsgegevens 

GKV Nic. biedt diverse diensten waarbij goederen geleverd worden. Daartoe werkt zij samen met partijen die uw gegevens die uitsluitend voor het leveren van deze goederen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een (hosting)abonnement bij ons afsluit of een account aanvraagtIncidenteel kan GKV Nic. ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden* 

GKV Nic. kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. GKV Nic. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde. 

GKV Nic. zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat GKV Nic. niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens. 

GKV Nic. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. GKV Nic. bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar* vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. 

Rechten 

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht GKV Nic. te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met GKV Nic. via secretaris@nic-korfbal.nl. Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van GKV Nic. waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Cookies voor managementinformatie 

Op haar website verzamelt GKV Nic. informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. 


Wijziging van de Privacy voorwaarden 

GKV Nic. kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. 


Contact 

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming GKV Nic. via telefoonnummer 06-29166237 of het contactformulier op onze website nic-korfbal.nl/contact