Loading...

VERTROUWENSPERSOON VAN NIC.

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Zowel de KNKV, als veel verenigingen hebben een eigen VCP. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op aan wordt aangesproken, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen reden zijn, dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen. Een onafhankelijk persoon, die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon, (afgekort VCP).

Taken VCP

De VCP is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • luisteren naar de klacht of het probleem;
  • in samenspraak met de persoon in kwestie bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
  • afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar hulpverlening;
  • begeleiden van de aanvrager in het verdere verloop van de melding.

 

De VCP behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De VCP kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie, dus zonder vermelding van de naam van de persoon in kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de VCP volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (zie www.nocnsf.nl).

 

Door op onderstaande knop te klikken kunt u een email sturen naar de vertrouwenspersoon van Nic.