Loading...

Ereleden, erevoorzitters, lid van verdienste en oprichters

De heer A.J.G. Strengholt – Erelid, oprichter (†)
De heer D.M. Nijveen – Erelid (†)
De heer H.J. Jonker – Erevoorzitter, oprichter (†)
De heer D. Minnes – Erevoorzitter (†)
De heer K. Roggen – Erevoorzitter (†)
De heer T. Maatman – Lid van verdienste (†)
De heer S. Dijkstra – Lid van verdienste (†)
De heer F. Verspiek – Erelid, lid van verdienste (†)
De heer F.H. van der Laan – Erelid, lid van verdienste (†)
Mevrouw W. de Vries-Luiting – Erelid, lid van verdienste (†)
Mevrouw T. Vlietstra-Julsing – Erelid, lid van verdienste
De heer E. Roggen – Lid van verdienste
De heer W. Makken – Lid van verdienste (†)
De heer D. Smittenberg – Lid van verdienste (†)
De heer D. van den Berg – Lid van verdienste
De heer B. Bieleveld – Lid van verdienste(†)
De heer G. Koekkoek – Lid van verdienste
De heer H. van der Wal – Lid van verdienste
De heer P. Oltmans – Lid van verdienste
Mevrouw M. Fokke-Bos – Lid van verdienste
De heer R. Heuker – Lid van verdienste
De heer T. Poelstra – Lid van verdienste
De heer K. Vlietstra – Lid van verdienste
Mevrouw I. Julsing – Erelid, lid van verdienste
De heer. S. Bruinsma – Erevoorzitter
Mevrouw M. Lenstra – Lid van verdienste

Gerelateerde pagina’s