Loading...
Nieuws

31 oktober a.s.: financiële ALV (update: agenda)

Op maandag 31 oktober aanstaande vindt de eerstvolgende financiële algemene ledenvergadering plaats. De inloop is vanaf 19:30 uur en de vergadering start om 20:00 uur.

De agenda voor de algemene ledenvergadering:

  1. Opening door Willem van Kalsbeek
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen JAV 27 juni 2022
  4. Jaarrekening van de vereniging
  5. Kascontrole
  6. Begroting
  7. Uitreiking ‘Nicootje’
  8. Rondvraag
  9. Sluiting