Loading...
Bestuursupdate

Agenda financiële ALV (2 november)

Op dinsdag 2 november a.s. vindt de financiële algemene ledenvergadering (ALV) plaats in het Nic.-nest. De inloop is vanaf 19:30 uur en de vergadering begint om 20:00 uur.

Agenda
1. Opening door Willem van Kalsbeek
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen JAV 29 juni 2021
4. Jaarrekening van de vereniging
5. Kascontrole
6. Begroting
7. Uitreiking ‘Nicootje’
8. Blaashal Hoogkerk
9. Rondvraag
10. Sluiting