Loading...

GEDRAGSREGELS VAN NIC.

GKV Nic. wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen korfballen, dat spelers zich verder kunnen ontwikkelen en dat bezoekers in een positieve sfeer naar wedstrijden komen kijken en/of meedoen aan activiteiten die de vereniging organiseert. Normen en waarden vinden we belangrijk. GKV Nic. wil actief werken aan de bewustwording op dit vlak bij spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en supporters. GKV Nic. moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen en verblijven. Daarbij passen duidelijke huis- en gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld waarvan zij verwacht dat ze hierbij kunnen helpen. Het bestuur, de betreffende commissies en individuele stafleden dragen de gedragscode actief uit. Met name bestuursleden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. De gedragsregels gelden voor alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en supporters.
De huis- en gedragsregels zullen in de loop van 2018 na de ALV in het huishoudelijk reglement worden geformaliseerd. In het huishoudelijk reglement zullen ook mogelijke sanctiemaatregelen worden opgenomen die kunnen worden opgelegd indien leden, al dan niet bij herhaling, de huis- en gedragsregels negeren of overschrijden. In de tussenliggende tijd zal het bestuur de gedragsregels al wel uitdragen en hanteren bij het beoordelen van situaties die zich voor (kunnen) doen.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Korfbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen korfbal en zonder tegenstander geen korfbal. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Door sport leren mensen hun grenzen te ontdekken en te verleggen. (Team)Sport is bij uitstek een sociale aangelegenheid.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS:

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. Fair Play is een belangrijk onderdeel van een leuke wedstrijd.
 • We gedragen ons altijd sportief, vertonen teamgeest omdat je lid bent van een team en we helpen en steunen medespelers in en buiten het veld.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We hebben en tonen altijd respect voor de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en andere officials, ook als deze een fout maken.
 • We hebben en tonen respect voor spelers van de eigen club, tegenstanders, de trainer/coach, ouders/verzorgers, begeleiders, en andere supporters.
 • Ben je het ergens niet mee eens? Dat kan, maar geen grote mond of boos gebaar.
 • We zijn zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
  Ouders/verzorgers zijn een goed supporter en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  Van ouders/verzorgers en andere supporters wordt verwacht dat zij spelers op een positieve wijze aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Feedback, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan buiten de wedstrijden om altijd in de vorm van positieve feedback worden gemeld bij de Technische Commissie, desbetreffende coördinator, contactpersoon, coach of vertegenwoordiger van de vereniging.
 • We gebruiken sociale media op een positieve manier en niet om negatieve berichten te plaatsen, te pesten, te irriteren of anderen te kwetsen.

 

 • Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de jeugd. In de kantine geldt daarom een alcoholverbod tijdens jeugdwedstrijden, tot een uur na afloop van de laatste jeugdwedstrijd.Alcohol mag ook niet in de kleedkamers of op het veld worden gebruikt. In de gebouwen (kantine, kleedkamers) geldt een rookverbod.
 • Drugsgebruik (ook softdrugs) in en om het sportveld is niet toegestaan en zal leiden tot sancties waaronder een per direct in te stellen veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • We komen niet ongewenst dichtbij anderen en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan en geven de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.
 • Degene die zich niet aan de huis- en gedragsregels kan uiteraard op dat gedrag worden aangesproken. Naast staf en bestuur is in feite elk lid een bewaker van de sociale waarden en normen waar we als GKV Nic. voor staan.
 • Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • Al dan niet herhaaldelijk overtreden en negeren van de huis- en gedragsregels kan leiden tot sancties die worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 • Als leden, ouders/verzorgers en supporters klachten hebben die zij alleen in een vertrouwelijke sfeer willen of kunnen aankaarten, dan kan dat bij de vertrouwenscontactpersoon.