Loading...
Nieuws

Volg jij ook de scholing tot juryvoorzitter?

Komend zaalseizoen speelt Nic. 1 in de Hoofdklasse en Nic. 2 in de Reserve Overgangsklasse. Dit houdt in dat zowel Nic. 1 als Nic. 2 met een schotklok spelen. Ook Hoogkerk/Nic. A1 speelt met een schotklok in de A-jeugd Overgangsklasse. Bij het spelen met een schotklok komt veel kijken: de thuisspelende vereniging moet zorgen voor een juryvoorzitter, schotklokbediener en tijdwaarnemer. En daarbij kan de club jouw hulp gebruiken!

Nic. heeft ieder jaar een tekort aan leden die bereid/gerechtigd zijn om de jurytafel te bemensen. Het betreft dan met name een tekort aan juryvoorzitters en schotklokbedieners; de tijwaarneming is voor komend zaalseizoen zo goed als rond. Je helpt de club dus enorm uit de brand als je deelneemt aan de scholing en enkele wedstrijden optreedt als juryvoorzitter of schotklokbediener! Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de wedstrijden kunnen doorgaan en dat zowel de juryvoorzitter, schotklokbediener als tijdwaarnemer vakkundig zijn en op de hoogte zijn van alle regelgeving.

Als juryvoorzitter neem je de verantwoordelijkheid voor het juist functioneren van de jurytafel bij wedstrijden waar met schotklok gespeeld wordt. Ook houd je toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Je houdt dus in de gaten of de schotklok op de juiste manier wordt bediend, of de tijdwaarneming op een juiste manier wordt gedaan en je geeft, in samenwerking met de tijdwaarnemer, aan wanneer er sprake is van een wissel of time-out. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV en maakt onderdeel uit van het arbitrageteam.

Leden van Nic. mogen alleen als juryvoorzitter worden ingezet wanneer ze de scholing tot juryvoorzitter hebben gevolgd via het KNKV. De scholing is een online bijeenkomst (via Teams). Deelname aan de bijeenkomst kost € 5,00. Nic. vergoedt de kosten als je deze declareert bij de penningmeester. Je kunt je aanmelden via dit formulier. Het cursusboek voor de scholing wordt voorafgaand aan de scholing toegezonden. Dat is op dit moment (12 oktober) nog niet gereed, omdat nog niet alle aspecten rondom de tijdstraf vanuit IKF helder zijn. Zodra dit gereed is, wordt dit toegezonden.

De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet gecertificeerd te zijn. We dienen er als vereniging echter wel voor te zorgen dat ze vakkundig zijn. Ook voor de schotklokbediener en tijdwaarnemer is het aan te raden de scholing vrijblijvend bij te wonen.

Voor vragen over wat het werk achter de jurytafel precies inhoudt, kan je contact opnemen met Max (communicatiecommissie). Vragen over de vrijwilligerstaken? Neem dan contact op met Brad en Lejanne (coördinatoren vrijwilligerstaken).