Loading...
Nieuws

Informatieavond m.b.t. nieuwe accomodatie

Zoals veel leden inmiddels zullen weten, zal Nic. op termijn verhuizen van onze huidige accomodatie naar een andere plek op het huidige sportpark. Om dit proces in goede banen te leiden, is de accomodatiecommissie in het leven geroepen.

De accomodatiecommissie is op dinsdagavond 28 november voor het eerst bijeengekomen. Op maandagavond 11 december zal een informatieavond plaatsvinden. Tijdens deze informatieavond worden leden door de accomodatiecommissie geïnformeerd over de huidige ideeën en de te nemen stappen en is er de mogelijkheid aanvullende input bij de leden op te halen.

Dit bericht dient alvast als uitnodiging voor deze informatieavond. Een e-mailbericht met meer informatie wordt op een later moment nog vanuit het bestuur verstuurd.