Loading...
Nieuws

Belangrijk: nieuwe e-mailadressen

Nic. maakte lange tijd gebruik van e-mailadressen die ‘losgekoppeld’ waren van de website, omdat de oude website het aanmaken van e-mailadressen niet ondersteunde. De e-mailadressen eindigden met ‘nic-korfbal.info’, terwijl de website eindigt met ‘nic-korfbal.nl’. De nieuwe website ondersteunt het aanmaken van e-mailadressen wel. Om de onduidelijkheid i.v.m. twee verschillende extensies (.info en .nl) weg te nemen en een kostenbesparing te realiseren voor de club, zijn alle mailadressen nu omgezet zodat deze, net als de website, eindigen met ‘.nl’.

De oude mailadressen (.info) sturen tot 1 oktober 2023 automatisch alle e-mailberichten door naar de nieuwe e-mailadressen (.nl). Hierna gebeurt dit niet meer. Alle referenties op de website zijn inmiddels gewijzigd en de personen/commissies binnen Nic. die gebruikmaken van een mailbox zijn hierover geïnformeerd. Verstrek je een mailadres aan een externe partij, let er dan even goed op dat je het nieuwe e-mailadres doorgeeft, om te voorkomen dat men na 1 oktober naar een niet bestaand e-mailadres mailt!

Dankzij deze wijziging is het aanmaken van nieuwe e-mailadressen geen probleem meer. Wil jouw commissie graag gebruikmaken van een mailadres van de club (bijvoorbeeld commissie@nic-korfbal.nl)? Dat kan! Stuur even een mailtje naar communicatiecommissie@nic-korfbal.nl, dan regelen we het. 😀

Voor het gemak staan hieronder de wijzigingen. Is het document niet zichtbaar? Klik dan hier.